یا بقیه الله
70 بازدید
تاریخ ارائه : 2/2/2012 4:03:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

یوسف گم گشته! باز آید به کنعان غم مخور

کلبه ی احزان شود روزی گلستان غم مخور